AcasaTeritoriul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Buzăului cuprinde 12 localităţi, 10 din judeţul Buzău (UAT Cislău, UAT Vipereşti, UAT Calvini, UAT Cătina, UAT Chiojdu, UAT Pănătău, UAT Colţi, UAT Siriu, UAT Gura Teghii, UAT Pătârlagele) şi două localităţi de pe raza judeţului Prahova (UAT Lapoş şi UAT Starchiojd).

Scurta prezentare


Comuna Cislău este situată în Depresiunea Cislău care face parte din grupa vestică a Subcarpaţilor Buzăului. Comuna Cislău este amplasată pe cursul mijlociu al râului Buzău şi pe cursul inferior al râului Bâsca Chiojd.

Comuna Cislău este alcătuită din satele:

 • Cislău (reşedinţa)
 • Scărişoara
 • Bărăşti
 • Gura Bâscii
 • Buda-Crăciuneşti.


Comuna Vipereşti se află în vestul judeţului, în Subcarpaţii de Curbură, pe valea râului Buzău, acolo unde acest râu primeşte afluenţii Ruşavăţu şi Ursoaia. Este străbătută de şoseaua naţională DN10 care leagă Buzăul de Braşov.

Comuna Vipereşti este alcătuită din satele:

 • Vipereşti (reşedinţa)
 • Muscel
 • Pălici
 • Ruşavăţ
 • Tronari
 • Ursoaia


Comuna Calvini este amplasată pe calea de rocadă dintre râul Buzău şi Teleajen, în partea de SV a judeţului Buzău, la limita ce se învecinează cu judeţul Prahova. Comuna este străbătută de DJ 102B şi de pârâul Bâsca Chiojd.

Comuna Calvini este alcătuită din satele:

 • Calvini (reşedinţa)
 • Bâscenii de Jos
 • Bâscenii de Sus
 • Frăsinet
 • Olari


Comuna Cătina se află în Munții Siriului, pe valea Bâscăi Chiojdului. Comuna este străbătută de șoseaua județeană DJ102L care o leagă spre sud de-a lungul râului Bâsca Chiojdului de Calvini și mai departe prin alt drum județean de Vălenii de Munte și Ploiești, precum și de Cislău și Buzău.

Comuna Cătina este alcătuită din satele:

 • Cătina (reşedinţa)
 • Corbu
 • Slobozia
 • Valea Cătinei
 • Zeletin


Comuna Chiojdu se află în Munții Siriu, pe cursul superior al Bâscăi Chiojdului. Ea este străbătută de șoseaua județeană DJ102L, care o leagă spre sud-est de-a lungul râului Bâsca Chiojdului de Calvini și mai departe de Cislău și Buzău, și spre sud-vest de comunele prahovene Starchiojd și Bătrâni și mai departe de Vălenii de Munte și Ploiești.

Comuna Chiojdu este alcătuită din satele:

 • Chiojdu (reşedinţa)
 • Bâsca Chiojdului
 • Cătiaşu
 • Lera
 • Plescioara
 • Poeniţele


Comuna Pănătău se află în nord-vestul județului, la est de orașul Pătârlagele, pe malul stâng al râului Buzău, fiind străbătută de pâraiele Pănătăul și Sibiciul, afluente ale acestuia. Este deservită de o rețea de drumuri comunale, dintre care unul o leagă de orașul vecin Pătârlagele, traversând râul Buzău.

Comuna Pănătău este alcătuită din satele:

 • Pănătău(reşedinţa)
 • Begu
 • Lacu cu Anini
 • Măguricea
 • Plăişor
 • Râpile
 • Sibiciu de Jos
 • Tega
 • Zahareşti


Comuna Colţi se află în Munții Buzăului, în nord-vestul județului, și cuprinde mare parte din cursul superior al râului Sibiciu, un mic afluent al Buzăului. Este deservită de un drum comunal care o leagă de orașul Pătârlagele din valea Buzăului.

Comuna Colţi este formată din satele:

 • Colţi (reşedinţa)
 • Aluniş
 • Colţii de Jos
 • Muscelu Cărămăneşti


Comuna Siriu este situată pe valea Buzăului, în preajma lacului de acumulare al Barajului Siriu. Este traversată de șoseaua națională DN10, care leagă Buzăul de Brașov. Se învecinează cu comuna Sita Buzăului din județul Covasna la nord, cu comuna Chiojdu la sud-vest, cu orașul Nehoiu la sud și cu comuna Gura Teghii la est.

Comuna Siriu este alcătuită din satele:

 • Siriu
 • Caşoca
 • Colţu Pietrii
 • Gura Siriului
 • Lunca Jariştei (reşedinţa)
 • Muşceluşa


Comuna Gura Teghii este cea mai nordică din județul Buzău și ocupă mare parte din bazinul Bâscei Roziliei, cu afluenții săi Bâsca Mică și Bâsca Mare. Cu o suprafață de 46.500 ha, ea este cea mai întinsă comună din județ și a treia ca suprafață din România. Zonele locuite permanent sunt cele din vale, din sudul comunei, în timp ce teritoriul se extinde mult spre munți, cuprinzând Masivul Penteleu, cu altitudinea maximă de 1.772 m. Spre nord-vest, limita comunei urcă pe valea Bâscăi Mari până aproape de satul secuiesc Comandău.

Comuna Gura Teghii este alcătuită din satele:

 • Gura Teghii (reşedinţa)
 • Furtuneşti
 • Nemertea
 • Păltiniş
 • Secuiu
 • Vadu Oii
 • Varlaam


Singurul oraş din teritoriul GAL Valea Buzăului este oraşul Pătârlagele care se află în depresiunea Pătârlagele, de pe valea Buzăului. El este străbătut de șoseaua națională DN10, care leagă Buzăul de Brașov, precum și de calea ferată Buzău-Nehoiașu, deschisă în 1908, care leagă Pătârlagele de Buzău, cale ferată pe care diferitele localități componente ale orașului sunt deservite de stațiile Mărunțișu, Pătârlagele și Valea Sibiciului.

Oraşul Pătârlagele este format din următoarele localităţi şi sate:

 • Pătârlagele (reşedinţa)
 • Muşcel
 • Poienile
 • Sibiciu de Sus
 • Stroieşti
 • Valea Lupului
 • Valea Sibiciului
 • Valea Viei
 • Calea Chiojdului
 • Crâng
 • Fundăturile
 • Gornet
 • Lunca
 • Mănăstirea
 • Mărunţişu


Comuna Lapoş este situată în zona dealurilor pericarpatice prahovene, cu înălţimi cuprinse între 300 şi 500 metri.

Comuna Lapoş este alcătuită din satele:

 • Lapoş (reşedinţa)
 • Lăpoşel
 • Pietricica
 • Glod


Teritoriul comunei Starchiojd este situat in zona subcarpatica, districtul prahovean „Subcarpatii Prahoveni” si este sectorul cel mai fragmentat transversal, din toti subcarpatii. Se caracterizeaza printr-un relief de dealuri pe structura intens cutata, cu eroziune accentuata si alunecari  intense, masivele deluroase depasind inaltimi de 600-700m.

Comuna Starchiojd este alcătuită din satele:

 • Starchiojd
 • Brădet
 • Gresia
 • Rotarea
 • Valea Anei
 • Zmeuret


Noutati