Sesiuni proiecte


4.1 Arhiva sesiunii


4.2 Măsuri

PREZENTARE MĂSURI 19.4

 ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ (GAL) VALEA BUZĂULUI

 M1.TRANSFER DE CUNOŞTINŢE – 66 037,39 euro

M2.SOLUŢII INOVATIVE PENTRU O AGRICULTURĂ / INDUSTRIE ALIMENTARĂ COMPETITIVĂ – 356 438,8 euro

M3.SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA ŞI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE – 66 037,39 euro

M4.SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULAŢIEI DIN MEDIUL RURAL LA „ENERGIE VERDE” PRIN REALIZAREA DE INVESTIŢII ÎN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE ŞI AL ECONOMISIRII ENERGIEI – 132 006,82 euro

M5.NON-AGRICOL – 270 000 euro

M6.INVESTIŢII PENTRU OCUPAREA GRUPURILOR MARGINALIZATE – 180 000 euro

M7.SERVICII DE BAZĂ PENTRU ECONOMIE ŞI PENTRU POPULAŢIA RURALĂ(CENTRE COMUNITARE MULTIFUNCŢIONALE) – 140 000 euro

M8.DEZVOLTAREA SATELOR – 900 000 euro

M9. OCROTIREA MOŞTENIRII RURALE 40 000 euro

M10. SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII ZONEI LEADER PRIN ORGANIZAREA DE EVENIMENTE – 41 193,85 euro

M11. IT&C – 50 000 euro.


4.3 Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2017 (click aici)

 


4.4 Rapoarte